POSTRmagazine


Wc-lectuur hoeft niet altijd de Story te zijn. POSTRmagazine strekt zich uit over uw behang om te berichten over wat ze u in het journaal zijn vergeten te vertellen. Of in de Story. POSTR heeft lak aan mainstream media en raapt op wat andere hoofdredacteurs laten vallen. Hunter S. Thompson achterna, met ongegneerde, scherp gearticuleerde meningen en vragen die er andere doen rijzen. 


copy artikel 'how your ideas were stolen from you and why it should make you want to start a riot (even though you don't seem to care)'