Animations Sucks!


Animatiewonderkabinet Volstok nodigde al zijn vriendjes uit de reclamewereld uit om hen uit te leggen waarom al hun vooroordelen over animatie als medium (te duur, te kinderlijk, te eenzijdig en in het geval van Kabouter Wesley: te vuil gebekt) klaar waren voor de prullenmand. Dat resulteerde in een avond met lezingen van animatiehelden gelijk Jonas Geirnaert en Animade, veel worsten en bier en hopelijk een hoop nieuwe opdrachten voor de organisatoren.Want animation suckt natuurlijk helemaal niet, het schopt kont!


communicatie & pers